فروش جوجه اردک یک روزه - جوجه اردک گوشتی

طیور پروران میهن: ۰۲۱۷۷۶۸۷۸۲۸ - ۰۲۱۷۷۶۲۳۹۱۳ - ۰۹۱۲۲۸۹۳۴۸۳ - ۰۹۱۲۲۸۹۵۸۴۹

فروش جوجه اردک یک روزه تا گوشتی فروش اردک صغیر - فروش اردک نیمچه - اردک پکنی - فروش اردک گوشتی توسط شرکت طیور پروران میهن

طیور پروران میهن

آذربایجان شرقی > تبریز

۰۲۱۷۷۶۸۷۸۲۸ - ۰۲۱۷۷۶۲۳۹۱۳ - ۰۹۱۲۲۸۹۳۴۸۳ - ۰۹۱۲۲۸۹۵۸۴۹

Email

آدرس: تهران خیابان انقلاب خیابان روشندلان پلاک 126

تعداد بازدید: ۵۰۳۳

به روز رسانی: امروز ۰۸:۰۰

شناسه آگهی: ۱۲۰۳۲۷۴

تازه های کشاورزی و دامداری در تبریز