کود بیولوژیک در تبریز

فروش کرم خاکی گونه ی ایزینیا فتیدا (کالیفرنیائی)

برای تولید کود ارگانیک ورمی کمپوست

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | شهاب زهتاب سلماسی