کابل ایفونی فویل دار

آقای شکوری: ۰۲۱۳۳۹۹۹۱۴۳ - ۰۲۱۳۳۹۹۹۰۵۹ - ۰۲۱۳۳۹۹۹۱۴۴

فروش کابل ایفونی کابل تلفنی و آیفونی ساختمان: 1-هادی: مس آنیل شده با قطر 0.4، 0.5 و 0.6 میلیمتر 2-عایق: P.V.C مطابق با استاندارد BS 6746 3-روکش(عایق): P.V.C مطابق با استاندارد BS 6746 استاندارد: BS 95 - VDE 0815 - ASTM کاربرد: جهت انتقال و ارتباط خطوط تلفنی و آیفونی در داخل ساختمانها

آقای شکوری

آذربایجان شرقی > تبریز

۰۲۱۳۳۹۹۹۱۴۳ - ۰۲۱۳۳۹۹۹۰۵۹ - ۰۲۱۳۳۹۹۹۱۴۴

Email

تعداد بازدید: ۹۴۷

به روز رسانی: ۳ هفته پیش

شناسه آگهی: ۷۲۶۴۲۹

تازه های سیم و کابل در تبریز