کابل ژله فیلد کانالی

آقای شکوری: ۰۲۱۳۳۹۹۹۱۴۳ - ۰۲۱۳۳۹۹۹۰۵۹ - ۰۲۱۳۳۹۹۹۱۴۴

پخش کابل ژله فیلد کانالی این کابل در شبکه های تلفنی به عنوان کابل مشترکین معمولا بین مراکز و کافو مورد استفاده قرار میگیرد.این کابل برای نصب در کانال مناسب بوده و معمولا از 100 زوج تا 2400 زوج تولید میشود. مدیا کابل شکوری

آقای شکوری

آذربایجان شرقی > تبریز

۰۲۱۳۳۹۹۹۱۴۳ - ۰۲۱۳۳۹۹۹۰۵۹ - ۰۲۱۳۳۹۹۹۱۴۴

فکس: ۰۲۱۳۳۹۹۹۰۶۰

Email

تعداد بازدید: ۱۹۴۲

به روز رسانی: دیروز ۰۸:۰۰

شناسه آگهی: ۷۲۶۴۳۳

تازه های سیم و کابل در تبریز