کابل 2/5C2V

شکوری: ۳۳۹۹۹۱۴۳ - ۳۳۹۹۹۱۴۴ - ۳۳۹۹۹۰۵۹ - ۳۳۹۴۴۵۱۲ - ۰۹۱۲۴۷۲۹۲۶۲

فروش کابل کابل 2.5C2V این کابل اکثرا در دکل های مخابراتی استفاده میشود ولی جدیدا جهت آنتن های تلویزیون رومیزی به علت قطر کم استفاده میشود

شکوری

آذربایجان شرقی > تبریز

۳۳۹۹۹۱۴۳ - ۳۳۹۹۹۱۴۴ - ۳۳۹۹۹۰۵۹ - ۳۳۹۴۴۵۱۲ - ۰۹۱۲۴۷۲۹۲۶۲

Email

تعداد بازدید: ۵۳۹

به روز رسانی: دیروز ۲۰:۳۶

شناسه آگهی: ۹۸۰۱۳۵

تازه های سیم و کابل در تبریز