سیم جنگی

شکوری: ۳۳۹۹۹۱۴۴ - ۳۳۹۹۹۱۴۳ - ۳۳۹۴۴۵۱۰ - ۳۳۹۴۴۵۱۱ - ۰۹۱۲۴۷۲۹۲۶۲

فروش سیم جنگی این سیم در مدل های مختلف بیشتر جهت انتقال یک خط تلفن در مناطق سعب العبور استفاده می شود

شکوری

آذربایجان شرقی > تبریز

۳۳۹۹۹۱۴۴ - ۳۳۹۹۹۱۴۳ - ۳۳۹۴۴۵۱۰ - ۳۳۹۴۴۵۱۱ - ۰۹۱۲۴۷۲۹۲۶۲

Email

تعداد بازدید: ۶۱۵

به روز رسانی: ۲ هفته پیش

شناسه آگهی: ۹۸۰۱۳۷

تازه های سیم و کابل در تبریز