مایع فلکس غیر الکلی H.PinarCo - تبریز

اکسیرسازان تبریز: ۰۹۱۴۲۲۴۸۴۱۴ - ۰۴۱۳۵۵۵۴۸۱۸ - ۰۹۱۴۲۳۰۷۳۱۳

مایع فلکس غیر الکلی H.PinarCo گروه بازرگانی اکسیرسازان، اولین مبتکر مایع فلکس غیر الکلی (کم ضرر) در ایران می باشد. آیا میدانید مایع فلکس غیر الکلی ((H.PinarCo در لحیم کاری مدارات الکترونیکی در سلامتی مجاری تنفسی و پوست و مخصوصا در سیستم عصبی شما نقش بسزایی دارد. استنشاق گازها و آلایندها و نیز کلیه مواد صنعتی که در محیط کار وجود دارد موجب آسم شغلی میگردد، که سوختن الکل در لحیم کاری مدارات الکترونیکی نیز نمونه بارزی از این آلایندگیهاست که این مشکل با وجود مایع فلکس غیر الکلی منتفی است. مزایا :  اولین و کم ضررترین مایع فلکس غیر الکلی ( (H.PinarCoو بدون نیاز به شتشو  بدون دود و تصاعد گاز  غیر محترقه  جذب لحیم فوق العاده و براق  قیمت بسیار مناسب www.komeilco.com komeilco.com@gmail.com آذربایجان شرقی، تبریز

اکسیرسازان تبریز

آذربایجان شرقی > تبریز

۰۹۱۴۲۲۴۸۴۱۴ - ۰۴۱۳۵۵۵۴۸۱۸ - ۰۹۱۴۲۳۰۷۳۱۳

فکس: ۰۴۱۳۵۵۵۴۸۱۸

Email

آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز

تعداد بازدید: ۱۹۴

به روز رسانی: ۳ هفته پیش

شناسه آگهی: ۹۶۲۲۸۰

تازه های مواد شیمیایی در تبریز