سایر در تبریز

تهیه مقاطع میکروسکپی از سنگ ها (مقاطع نازک و صیقل)

تهیه مقاطع نازک از انواع سنگها تهیه مقاطع صیقلی از انواع سنگها

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | ابراهیم نژاد