فروشگاه ایران دمیر

داود عاشری: ۰۲۱۶۶۳۱۸۰۳۲ - ۰۲۱۶۶۳۱۸۰۳۳

فروشگاه ایران دمیر فروشنده لوله و ورقهای آتش خوار جهت بازسازی و راه اندازی دیگهای بخار آبگرم بویلر روغن

داود عاشری

آذربایجان شرقی > تبریز

۰۲۱۶۶۳۱۸۰۳۲ - ۰۲۱۶۶۳۱۸۰۳۳

فکس: ۰۲۱۶۶۳۱۸۲۱۳

Email

آدرس: بازار آهن تهران بهران 2 بلوک 17 پلاک 175

تعداد بازدید: ۱۷۹۸

به روز رسانی: امروز ۰۰:۳۶

شناسه آگهی: ۹۱۵۶۳۲