ایران دمیر - لوله آتشخوار

داود عاشری: ۰۲۱.۶۶۳۱۸۹۸۷ - ۰۲۱.۶۶۳۱۸۰۳۲ - ۰۲۱۶۶۳۱۸۰۳۳

فروشگاه ایران دمیر تهیه و توزیع کننده لوله و ورق های آتش خوار جهت بازسازی و راه اندازی دیگهای بخار بویلر روغن آبگرم

داود عاشری

آذربایجان شرقی > تبریز

۰۲۱.۶۶۳۱۸۹۸۷ - ۰۲۱.۶۶۳۱۸۰۳۲ - ۰۲۱۶۶۳۱۸۰۳۳

Email

آدرس: بازار آهن تهران بهران 2 بلوک 17 پلاک 175

تعداد بازدید: ۱۹۱۶

به روز رسانی: امروز ۰۰:۴۱

شناسه آگهی: ۹۲۶۸۲۱