فروشگاه ایران دمیر

ایران دمیر (داود عاشری): ۰۲۱-۶۶۳۱۸۰۳۲ - ۰۲۱۶۶۳۱۸۰۳۳ - ۰۲۱۶۶۳۱۸۹۷۸ - ۰۲۱۶۶۳۱۶۲۹۱

فروشگاه ایران دمیر توزیع کننده لوله و ورق آتشخوار آلیاژ ST35.8 -----A106GrB ورق ها آلیاژ 17M A106 Gr 70 جهت بازسازی و راه اندازی دیگ بخار ابگرم بویلر روغن

ایران دمیر (داود عاشری)

آذربایجان شرقی > تبریز

۰۲۱-۶۶۳۱۸۰۳۲ - ۰۲۱۶۶۳۱۸۰۳۳ - ۰۲۱۶۶۳۱۸۹۷۸ - ۰۲۱۶۶۳۱۶۲۹۱

فکس: ۰۲۱۶۶۳۱۸۲۱۳

Email

آدرس: بازار آهن - شادآباد - بهاران 2 - بلوک 17 - پلاک 175

تعداد بازدید: ۱۹۶۷

به روز رسانی: امروز ۰۰:۱۰

شناسه آگهی: ۹۳۲۸۳۳