آموزش زبان در تبریز

تدریس آموزش زبان ایتالیایی

تدریس آموزش زبان ایتالیایی در شیراز | کلای زبان ایتالیایی در شیراز | آموزشگاه زبان ایتالیایی در شیراز دوره های آمادگی جهت ازمونهای استرنی و چلی جهت ارائ...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۰:۱۱ | موسسه گاما

تدریس زبان روسی در اهواز

موسسه گاما به عنوان دپارتمان زبان روسی در جنوب کشور با اتکا بر طراحی های نوین خود در زمینه آموزش زبان روسی و اجرای آن با کمک مدرسان نیتیو روسی الاصل خود توان...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۸:۰۰ | موسسه گاما(نسل آینده)

آموزش زبان آلمانی

آموزش زبان آلمانی بر اساس کتب Menschen برای سطوح A1, A2,B1 کلاس آمادگی برای آزمون های گوته کلاس های خصوصی و گروهی (تدریس فقط در آموزشگاه)

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۸:۱۳ | نیلوفر مقبولی