آموزش پرورش گاو شیری و تلیسه

سرفصلهای آموزشی: اهمیت گاو ، نژادها و تاسیس گله 1- توجیه اقتصادی 2-نژادهای گاو 3-تاسیس گله ی گاوهای شیری * اصول تغذیه و خوراک دادن 4-آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش 5-خوراک های گاو شیری 6-نیازهای غذایی 7-تغذیه ی گوساله های ماده و تلیسه ها 8-تغذیه ماده گاوهای شیرده و گاو نر داشتی 9-تنظیم جیره غذایی *تولید مثل و شیردهی 10-غدد داخلی و هورمون های آنها 11-آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تولید مثل 12-مدیریت تولید مثل 13-شیردهی * بهنژادی و شیوه های نوین در بهنژادی 14-بهنژادی گاوهای شیری 15-بهنژادی در مناطق گرمسیری 16-شیوه های نوین و کاربرد آنها * ساختمان ها ، تجهیزات و مدیریت روزانه 17-ساختمان های نگهداری گاوهای شیری 18-سیستم ها ، ماشین ها و روش های شیردوشی 19-کارهای روزانه در گاوداری 20-بهداشت گله بازدید از فارم

آتی نگرمهر

آذربایجان شرقی > تبریز

۰۲۱۶۶۹۶۷۶۲۰ - ۰۹۱۲۲۰۷۴۶۲۷ - ۰۹۳۹۲۰۷۴۶۲۷

فکس: ۰۲۱۴۲۶۹۳۷۱۰

Email

آدرس: تهران-خ انقلاب

تعداد بازدید: ۶۰۲۴

به روز رسانی: امروز ۰۰:۱۶

شناسه آگهی: ۱۱۴۵۹۱۶

تازه های آموزش در تبریز

پذیرش مقالات علمی پژوهشی

موسسه پژوهشی تحقیقاتی پژوهش برتر در نظر دارد در راستای خدمات رسانی بهتر به دانشجویان با خدماتی چون انتشار مقاله در ژورنال های معتبر داخلی و خارجی- ترجمه تخ...

تبریز | موسسه پژوهش برتر