خدمات پزشکی در تبریز

درمان شپش سر

درمان شپش سر آموزش و مبارزه با شپش سر راهنمایی و مشاوره در رفع مشکل شپش سر کودکان شما با مشاوره تیم درمانگر زیرنظر پزشک و کارشناس ارشد بهداشت با هدف ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | پیمانی

کاهش هرینه های درمان تا80 درصد

هزینه های درمانی خورد را به صفر برسانید توسعه مدیریت سیان اولین صادر کننده کارت ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | توسعه مدیریت سیان

کلیه مراکزدرمانی

شرکت توسعه مدیزیت اولین صادرکننده کارت تخفیف درمان درایران آماده عقد برارداد با تمامی مراکزدرمانی وپاراکلنیکی میباشد . داوطلبان 09109532609 ویا با siyancard@...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | شرکت توسعه مدیریت سیان