کامپیوتر

فروش انواع مودم

مودم یکی از ابزارهای رایانه‌ای است که برای اتصال دو رایانه به یکدیگر از راه خطوط گوناگون مخابراتی استفاده می‌شود. البته هر یک از این دو کامپیوتر می‌توانند را...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۴۶ | parsjahesh