نرم افزار اتوماسیون اداری در تبریز

سیستم اتوماسیون اداری - دبیرخانه

سیستم مدیریت دبیرخانه با امکانات : تعریف نامه های صادره ، وارده ،پیش نویس ، در انتظار ، داخلی کارتابل شخصی و کارتابل واحد امضا الکترونیکی ثبت متن نا...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | امیرمحمد پورجوادی