حمل و نقل زمینی در تبریز

کاپتاژ خودرو و انجام امور گمرکی09143162582--091450

کاپتاژخودرو و انجام امور گمرکی09143162582--09145052582

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | Alireza Ashrafi

خدمات حمل ونقل کالا

خدمات حمل ونقل کالاشهری وبین شهری ارائه انواع وانت،کامیون های باری خاوراطاقداروچادری بغلبازشو ،ده تن ،جفت پانزده تن،کفی ،تریلی ترانزیت وبغلدار ،انواع کمپرسی ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | شرکت حمل ونقل آذربارایمن تبریز