ثبت و رتبه بندی شرکت ها در تبریز

ثبت اختراع و طرح صنعتی

ثبت اختراع و طرح صنعتی رفع نقص اختراع تنظیم و تهیه ادعانامه تنظیم و تهیه شرح و توصیف تنظیم و تهیه نقشه های 2بعدی و 3 بعدی فنی – مهندسی مکانیک - برق – عم...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۶ روز پیش | پیمان محمدپور

تبدیل مدارک بازرسی جوش ndt فنی و حرفه ای بهASNT

تبدیل مدارک بازرسی جوش ndt فنی و حرفه ای بهASNT اعطای گواهینامه ASNT به دارندگان مدارک بازرسی جوش از سازمان فنی و حرفه ای چنانچه از سازمان فنی و حرفه ای کش...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۶ روز پیش | پیمان محمدپور

ثبت شرکت و برندتجارى و رتبه بندى درتبرىز

ثبت انواع شرکت وموسسه ثبت انواع برنددرکلىه طبقه ها رتبه بندى کارت بازرگانى وکلىه خدمات ادارى درکمترىن زمان شماره تماس:09147780852-04135268488

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | فرهادى