قانون وصول چک - تبریز

افشین توتاخانه: ۳۳۶۶۳۱۶-۰۴۱۱ - ۰۹۱۴۹۱۱۴۹۷۰

ماده 310 قانون تجارت،چک عبارت است از نوشته ای که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار مینماید چک مدت دار چک روز روش اقامه دعوی برای چک وعده دار تا سقف 5000000 تومان از طریق شورای حل اختلاف یا مراجع ثبتی و بیشتر از آن دادگستری میباشد که نیاز به ارائه دادخواست و ابطال تمبر به میزان خواسته را داراست و دادگاه صالح وفق مقررات محلی است که چک در آن بانک برگشت خورده است مدت زمانی که برای مطالبه چک به روش حقوقی صرف میشود در صورت حضور صادر کننده چک در دادگاه بدوی و عدم اعتراض از سوی وی تا زمان صدور اجرائیه اعم از توقیف اموال یا اعمال ماده 2(حکم جلب) نزدیک به 4 الی 6 ماه به طول می انجامد که در صورت عدم مراجعه صادر کننده و واخواهی وی و اعتراض بر رای صادره تا 1 سال و در صورت تقدیم اعسار تا 2 سال نیز به طول می انجامد که روش هایی قانونی برای احقاق سریع این امر وجود دارد روش دوم اقامه دعوی به صورت چک بلامحل بر علیه صادر کننده چک میباشد که میزان ابطال تمبر آن به مراتب کمتر از دعوی حقوقی میباشد که در صورت اثبات امر تا زمان صدور اجرائیه بر علیه صادر کننده 3 الی 6 ماه به طول می انجامد که روش های قانونی برای مطالبه سریع در این امر نیز امکان دارد شایان ذکر است در صورت وجود ظهر نویسی در پشت چک مسولیت وی از زمان صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه 15 روز میباشد و بعد از سپری شدن مدت زمان مذکور وی مسئولیتی بر عهده ندارد مگر در موارد خاص آماده مشاوره و راهنمایی و قبول دعاوی مطالبات شما میباشیم

افشین توتاخانه

آذربایجان شرقی > تبریز

۳۳۶۶۳۱۶-۰۴۱۱ - ۰۹۱۴۹۱۱۴۹۷۰

Email

تعداد بازدید: ۹۳۴

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۶۱۸۷۷۷

تازه های خدمات وکالت در تبریز