پیگیری پرونده های تصادفی - تبریز

موسسه حقوقی و داوری حامیان عدالت: ۰۴۱۳۳۳۶۳۷۹۱ - ۰۴۱۳۳۳۶۳۷۹۲ - ۰۴۱۳۵۵۷۷۸۹۳ - ۰۴۱۳۵۵۷۷۸۹۴ - ۰۴۱۳۳۳۷۴۴۴۶

داوری و رسیدگی در مورد : **پرونده های جرحی و فوتی ( دیه ) *** پیگیرى پرونده هایى که مقصر فاقد گواهینامه و بیمه نامه باشد ****پیگیرى پرونده هایى که مقصر از صحنه جرم فرار کرده باشد محاسبه دیات خدمات حقوقی تصادفات رانندگی موسسه حقوقی و داوری حامیان عدالت »«»«»«»«»«»«»« موسسه حقوقی و داوری حامیان عدالت»«»«»«»«»«» تبریز خیابان امام ( چهار راه آبرسان ) ساختمان ونک ( طبقه فوقانی پاساژ ونک ) پلاک 1264 طبقه دوم

موسسه حقوقی و داوری حامیان عدالت

آذربایجان شرقی > تبریز

۰۴۱۳۳۳۶۳۷۹۱ - ۰۴۱۳۳۳۶۳۷۹۲ - ۰۴۱۳۵۵۷۷۸۹۳ - ۰۴۱۳۵۵۷۷۸۹۴ - ۰۴۱۳۳۳۷۴۴۴۶

Email

آدرس: تبریز خیابان امام ( چهار راه آبرسان ) ساختمان ونک ( طبقه فوقانی پاساژ ونک ) پلاک 1264 طبقه دوم

تعداد بازدید: ۱۵۹

به روز رسانی: ۱ هفته پیش

شناسه آگهی: ۹۶۲۹۹۲

تازه های خدمات وکالت در تبریز