آب معدنی در تبریز

دستگاه تصفیه آب، آب دمین، آب مقطر

شرکت مهندسی فراب صنعت با بهره‌گیری... دستگاهها: تصفیه آب کارخانه های  آب معدنی،آب شامیدنی، نوشابه ، دوغ... مراجعه فرمایید .

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۴۴ | مهندس مهدی رحیمی