آموزش avr در تبریز

تدریس و آموزش الکترونیک

 آموزش و تدریس خصوصی الکترونیک مبانی... الکترونیکی با میکرو کنترلرهای  avr ,pic و کلیه دروس شاخه الکترونیک... http://www.hadikhan.academy

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر