اجرای آسفالت در تبریز

آزمایشگاه خاک بتن تبریز شرکت زمین فراژرف طرح

شرکت زمین فراژرف طرح دارای... سنگ، بتن، جدول و مصالح ساختمانی،  آسفالت و غیره. 2- مطالعات مهندسی... درجا، سنگ و … 8- حفاری به منظور  اجرای

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | جلیلی