اعطا نمایندگی در تبریز

برگزاری دوره های روباتیک برای سنین مختلف

 نمایندگی شرکت روبو ایران در آذربایجان... پایان دوره به عزیزان مدرک رسمی  اعطا خواهد شد. و در پایان دوره برگزاری مسابقات بین مجموعه ها با نام مدارس اعلام خواهد...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | سیامک نانگیر