انجام آسفالت در تبریز

آزمایشگاه خاک بتن تبریز شرکت زمین فراژرف طرح

شرکت زمین فراژرف طرح دارای... های ذیل ارائه خدمات می نماید: 1-  انجام کلیه آزمایشات مربوط به خاک، سنگ، بتن، جدول و مصالح ساختمانی،  آسفالت و غیره. 2- مطالعات...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | جلیلی