با سند مالکیت در تبریز

مشاوره تلفنی وحضوری در امورملکی

مشاوره رایگان در امور ملکی... ساختمانی فروشندگان مانع از تنظیم  سند می شوند) و شیوه اخذسند  مالکیت رسمی مشاع/ ساعات تماس:10صبح الی 2بعدازظهر و6عصر الی 10

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | فتحی