تجهیزات آبیاری در تبریز

اجرا و تأمین لوازم سیستم های آبیاری

شرکت فنی و مهندسی فن آب گستر البرز اجرای فنی طرحهای  آبیاری تحت فشار و آبنماهای مدرن توسط تکنسینهای کار آزموده و دوره دیده به همراه تامین کلیه  تجهیزات

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر