تجهیزات آبیاری در تبریز

'گلخانه و تجهیزات و نهاده

مشاوره وطراحی وساخت انواع گلخانه های پرتابل مکانیزه-بست واتصالات وتجهیزات گلخانه ای-لوازم  آبیاری-سم وکود-بذر-پایه گل های شاخه بریده تلفن 04134418358 0914...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر