تهیه گزارشات مدیریتی در تبریز

خدمات مالی و مالیاتی وفروش نرم افزار های مالی

1- خدمات مالی ثبت و صدور... ارائه به حسابرسان مستقل تهیه  گزارشات مالی از جمله صورتهای مالی و  گزارشات  مدیریتی پیاده سازی و استقرار نظام...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۵:۳۳ | فاضلی

آموزش و فروش نرم افزار مالی سپیدار سیستم

بسته های نرم افزاری سپیدار... متنی و فیلم آموزشی 5. ارائه  گزارشات قانونی از قبیل ارزش افزوده،... قبیل text ، pdf، excel، word 7.  تهیه مغایرت بانکی و چاپ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | حسابداران خبره آذربایجان