تیونینگ خودرو در تبریز

کمک فنر گازی

روشهای عیب یابی کمک فنر دستمون رو روی میله کمک گذاشته و بادست دیگر  خودرو رو مکرر به طرف پایین یکباربصورت... از کمک فنر ,با تجربه کاری میگم  تیونینگ

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | کمک فنر هوشمند