حسابداری مدیریت در تبریز

نرم افزار مدیریت مرغ مادر،اجداد،گوشتی،تخمگذار

این نرم افزار جهت  مدیریت جامع مزارع پرورش مرغ در کلیه... مرغ با سیستم جوجه کشی و بالعکس · امکان ارتباط سیستم تولید با نرم افزار  حسابداری

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۲:۰۰ | شرکت مهندسی آتی نگرمهر