خدمات مالی در تبریز

خدمات مالی و مالیاتی وفروش نرم افزار های مالی

1-  خدمات مالی ثبت و صدور اسناد  مالی (سال جاری و سالهای قبل )منطبق... در نرم افزار های  مالی 2-  خدمات  مالیاتی ثبت و تنطیم دفاتر ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۵:۳۳ | فاضلی

ارائه خدمات مالی وحسابداری

ارائه  خدمات مالی وحسابداری اعم از موضوعات پیاده سازی سیستم های  مالی ومشاوره وتهیه لوایح  مالیاتی ... 25سال سابقه در شرکتهای بزرگ تبریز

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | یعقوبی

خدمات مالی حسابداری حسابرسی مالیاتی و بیمه

موسسه  خدمات مالی و حسابداری ‍ژرف بین آذرب... عملی با ارائه مهارت رایانه کار  مالی محل دائمی آموزش مهارت icdl... و مدیریتی 3- مشاورۀ  مالیاتی 4-  خدمات

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | موسسه حسابداری ژرف بین آذربایجان