خدمات کشاورزی در تبریز

خدمات کشاورزی یاشیل

تهیه وتوزیع نهاده های  کشاورزی ایرانی وخارجی به صورت عمده وخرده

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۳:۵۳ | عقیل قربانی چمکهریزی

خدمات کشاورزی یاشیل(مهنس قربانی)

تهیه وتوزیع انواع سموم  کشاورزی (عمده و خرده)ایرانی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۵ روز پیش | عقیل قربانی