ساخت ماکت در تبریز

مهندسی معکوس قطعات و مجموعه های صنعتی

مهندسی معکوس قطعات و مجموعه... – و همچنین آنالیز و تست قبل از  ساخت به روش نمونه سازی سریع ،  ساخت ماکت ، آنالیز نرم افزاری با نرم افزارهای(solidworks-...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | شرکت رکا

مهندسی معکوس قطعات و مجموعه های صنعتی

مهندسی معکوس قطعات و مجموعه... – و همچنین آنالیز و تست قبل از  ساخت به روش نمونه سازی سریع ،  ساخت ماکت ، آنالیز نرم افزاری با نرم افزارهای(solidworks-...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | پیمان محمدپور

مهندسی معکوس قطعات صنعتی

مهندسی معکوس قطعات و مجموعه... – و همچنین آنالیز و تست قبل از  ساخت به روش نمونه سازی سریع ،  ساخت ماکت ، آنالیز نرم افزاری با نرم افزارهای(solidworks-...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | irsme