سقف شیروانی آردواز در تبریز

فردی جویای کار

سلام آماده کار در شهرستان... (فلاشینگ) ، ورق کار پشت بام و  شیروانی (قدیم و جدید) ،  آردواز کار و سر درب کار تزئینی ، نرده پله کار لوله ای ، پلیکا کاری ،  سقف

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر