سولفات مس در تبریز

تولید کننده نیترات پتاسیم- کلسیم- سدیم و سولفات

شرکت گوهرشیمی تولید کننده... نیترات کلسیم- نیترات سدیم-  سولفات مس- ضدیخ بتن--سولفات منیزیم تلفن تماس: 09130300322 04134329714 -

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر