سیم نسوز در تبریز

بخاری و گرماساز هتل ها و مجالس عروسی

یک بخاری کارگاهی یا یک گرماساز... کوره هوای گرم از جنس استیل خالص و  نسوز که نه در برابر رطوبت از بیرون... های جوش گاز co2 و ارگون با  سیم

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر