شیر سرد کن

سیستم سرد کن پلیتی شیر دامداریها

ساخت و تجهیز پکیجهای  سرد کردن  شیر دامداریها و ایستگاههای جمع آوری ... همراه پلیت کولر و آیس بانک چیلر و  شیر سرد کن و.... با بهترین کیفیتو تضمین...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۵:۴۱ | نوین استیل

سیستم های سرمایش شیر خام

ساخت و تجهیز دامداریها به  شیر سرد کن ، پکیج های پلیت کولر و آیس بانک وچیلر های سرمایشی ،مخازن نگهداری و حمل و سیستم های تبدیل  شیر به محصولات لبنی...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۵:۵۰ | نوین استیل