صادرات پرده در تبریز

دستگاه جوجه کشی ماکیان

فروش ماشین جوجه کشی ماکیان گروه... واردات دستگاههای خانگی از ترکیه و  صادرات دستگاههای جوجه کشی به کشورهای... آنسیستم باعث شوک شدید وپاره شدن  پرده

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر