طراحی برنامه com در تبریز

نرم افزار مدیریت مرغ مادر،اجداد،گوشتی،تخمگذار

این نرم افزار جهت مدیریت... که در مزارع انجام می شود،  طراحی و در فارم های متعدد با موفقیت... و پیاده سازی سامانه  برنامه ریزی ونظارت بر صنعت طیور...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۳۵ | شرکت مهندسی آتی نگرمهر