نرم افزار های حسابداری در تبریز

نرم افزار مدیریت مرغ مادر،اجداد،گوشتی،تخمگذار

این  نرم  افزار جهت مدیریت جامع مزارع پرورش... انجام می شود، طراحی و در فارم  های متعدد با موفقیت راه اندازی...  افزار  حسابداری و بازرگانی امین و ... برخی...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۱۷ | شرکت مهندسی آتی نگرمهر