نگهداری از سالمند در منزل در تبریز

نگهداری از سالمند - نگهداری کودک در منزل

 نگهداری از  سالمند وکودک در  منزل

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | میرزاپور جلیلی

نگهداری از سالمند و بیمار در منزل یا بیمارستان

دختر جوان و فعالی هستم که... از  سالمند، کودک و بیمار در  منزل و یا بیمارستان هستم. 23... بدم.چون تلفن ناشناس پاسخگو نیستم.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | ندا عباسی

شرکت خدماتی تک

بانک خدمات منازل با سلام شرکت... عزیز تبریزی میباشد پرستاری و  نگهداری از  سالمند و کودک در  منزل نظافت منازل-راه ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | امیر میرزاپور