پتروشیمی آموزش در تبریز

مشاوره ایزو ISO9001

شرکت مهندسین مشاور سها با... 9000 • سیستم مدیریت موثر فرآیند  آموزش iso 10015 • سیستم سنجش رضایتمندی... مدیریت کیفیت در صنایع گاز، نفت و  پتروشیمی

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۶:۰۳ | سها

مشاوره وآموزش سیسستم های نوین مدیریتی (ISO,..)

شرکت نوین سیستم آرسال(نو... المللی iso/iec 17025 مشاوره و  آموزش سیستم مدیریت امنیت اطلا عات iso 27001:2005 آموزش و پیاده سازی سیستم hse مشاوره و

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | شرکت نوساکو

مشاوره ایزو

احتراماً مفتخریم شرکت کیفیت... (استاندارد صنایع نفت ، گاز و  پتروشیمی) 8- مشاور ایزو ims-ms (... سیستم مدیریت موثر فرآیند  آموزش) 11- مشاوره ایزو iso...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | علیرضا فرزام پور

مشاوره و آموزش سیستم های مدیریتی (iso و ...)

سیستم مدیریت کیفیت براساس... مدیریت کیفیت صنایع، گاز و  پتروشیمی براساس استاندارد بین المللی... ohsas 18001 سیستم مدیریت  آموزش براساس استاندارد بین المللی...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | شرکت نوساکو تبریز