پزشکی در آمریکا در تبریز

مشاوره وآموزش سیسستم های نوین مدیریتی (ISO,..)

شرکت نوین سیستم آرسال(نو... و آموزش مدیریت کیفیت تجهیزات  پزشکی iso 13485 سیستم مدیریت کیفیت... iso efqm و بسیاری خدمات دیگر..

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | شرکت نوساکو

استخدام

مدیریت شرکت به تراول با دفتر... مستقیم تورهای تجاری، آموزشی و  پزشکی به کشورهای کانادا،  آمریکا و اروپا می باشد ترجیحا...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | جواد