انجام خدمات مالی و حسابداری - تبریز

جوادمقنی فیروزسالاری: ۰۹۹۰۲۲۳۶۴۷۵

انجام خدمات مالی و حسابداری از تامین نرم افزار تا تحریر دفاتر قانونی کارفرمای عزیز بدون دغدغه مالی و مالیاتی به امور مهم تر خود بپردازید.

جوادمقنی فیروزسالاری

آذربایجان شرقی > تبریز

۰۹۹۰۲۲۳۶۴۷۵

Email

آدرس: تبریز

تعداد بازدید: ۹۳

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۱۲۰۲۲۱۹

تازه های حسابداری و حسابرسی در تبریز

موسسه حسابرسی مفید محاسبان تبریز

وضوع فعالیت مؤسسه، ارائه خدمات مجاز از طرف جامعه حسابداران رسمی ایران بشرح زیر است : 1- حسابرسی بیمه 2- حسابرسی صورتهای مالی 3- حسابرسی مالیاتی 4...

تبریز | اکبری