امور حسابداری در تبریز

موسسه حسابرسی مفید محاسبان تبریز

وضوع فعالیت مؤسسه، ارائه... حسابرسی ویژه 8- بررسی سیستمهای  حسابداری ،کنترلهای داخلی و کشف نقاط... در رده های مختلف ونگهداری حساب ها 10- انجام  امور حسابداری

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | اکبری

شرکت حسابداری و خدمات مالی شکیباتراز

شرکت  حسابداری و خدمات مالی شکیباتراز ارائه دهنده و مجرای کلیه خدمات بر اساس تغیرات جدید قانون مالیات های مستقیم (لازم الاجراء از ابتدای سال 95)، کلیه  امور

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۲۴ | شاهرخ شهابی

استخدام

شرکت تعاونی نگین پردازش آذر... می نماید. یک نفر خانم آشنا به  امور منشی گری(حداقل دیپلم و دارای روابط عمومی بالا) یک نفر خانم آشنا به ... الی 14 و 16 الی 19

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ سال پیش | شهرام سیفی

آماده همکاری بعدازظهرها

آماده همکاری (بعدازظهرها) با  امور حسابداری ودفترداری ویا یکی از تاکسی تلفنیهای شهرک باغمیشه هستم

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر