حسابداری مدیریت در تبریز

پذیرش و چاپ مقالات در مجلات&معتبر

پذیرش و چاپ مقالات شما در... & pubmed در تمام رشته های&  مدیریت ،  حسابداری ، مهندسی صنایع علوم انسانی... و&springer&هم ممکن خواهد بود.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | شرکت رادیس،ریحانی

انتخاب موضوع پایان نامه و مقاله مشاوره پایان نامه

انتخاب موضوع پایان نامه و... / کلیه گرایش ها & مدیریت /  حسابداری / حقوق / ادبیات / شهرسازی / معماری / برق / کامپیوتر / عمران / ریاضی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | شرکت رادیس،ریحانی

آموزش تخصصی نرم افزار EXCEL

آموزش تخصصی نرم افزار excel... و فارغ التحصیلان مهندسی صنایع ،  حسابداری ، اقتصاد ، آمار ،  مدیریت و برای مدیران و کارشناسان صنعت و اقتصاد

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | کمیل خلیفه

تحلیل های اقتصاد سنجی با ایویوز (Eviews)

آیا می دانید در آمارکده برای دانشجویان  حسابداری،  مدیریت مالی، اقتصاد و ... چه خدماتی... تهیه و تنظیم پایان نامه های  حسابداری و  مدیریت

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | سعید درخشی

مشاوره پایان نامه های حسابداری و مدیریت مالی

.......پایان نامه  حسابداری....... ... و تهیه و تنظیم پایان نامه های  حسابداری در سطح کارشناسی، کارشناسی... هماهنگی: درخشی 0 44 22 66 0914

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر