رتبه 5 آب در تبریز

نیازمند مدرک عمران آب جهت رتبه بندی

به مدرک عمران با حداقل 7 سال سابقه در زمینه آب جهت  رتبه بندی شرکت در تبریز نیازمندیم.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | محمدی

نیارمند مدرک تحصیلی

سلام به یک مدرک کارشناسی عمران با حداقل 3 سال سابقه کار جهت  رتبه بندی در زمینه اب نیازمندیم

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | نعمتی

توسعه گران نرم افزار آذربایجان

توسعه گران نرم افزار آذربایجان،... اجرایی در طی ده سال اخیر - دارای  رتبه 4 شوارای عالی انفورماتیک... پورتال توزیع برق خوزستان - و ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | توسعه گران نرم افزار اذربایجان

ثبت شرکت | خرید رتبه | فروش رتبه | رتبه بندی

×× انجام کلیه امور ثبت و تغییرات و  رتبه بندی ×× این گروه...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | حسین رض

مهندس جهت رتبه بندی شرکت

مهندس عمران عمران و مهندس عمران-آب یا کشاورزی آب با سه سال سابقه بیمه جهت  رتبه بندی نیازمندیم

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر